ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Santoro

14,5 / 20

Ελληνική μοντέρνα κουζίνα

 Κυκλάδες - Σαντορίνη - Ημεροβίγλι, Ξεν. «Grace Santorini»

 22860/21300

 www.gracehotels.com

Ιδιοκτήτης: Grace hotel Santorini

Σεφ: Σπύρος Αγιούς

Santoro  - Χρυσοί Σκούφοι

Χάρτης εστιατορίου