ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Αλέξης

14 / 20

Ψαροταβέρνα

 Μακεδονία - Ν. Χαλκιδικής - Σάνη, Συγκρότημα «Sani Resort»

 23740/31176

 www.sani-resort.com

Ιδιοκτήτης: Αλέξανδρος Λάκκας

Σεφ: Αλέξανδρος Λάκκας , Καλούδα Λάκκα

Αλέξης - Χρυσοί Σκούφοι

Χάρτης εστιατορίου