ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Bill & Coo

15 / 20

Μοντέρνα κουζίνα

 Κυκλάδες - Μύκονος - Μεγάλη Άμμος, Ξεν. «Bill & Coo»

 22890/26292-3-4

 www.bill-coo-hotel.com/restaurant/

Ιδιοκτήτης: Θεοδόσης Κακούτης

Σεφ: Ντίνος Φωτεινάκης

Bill & Coo - Χρυσοί Σκούφοι

Χάρτης εστιατορίου