ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Opson

15 / 20

Σύγχρονη κουζίνα

 Κυκλάδες - Σαντορίνη - Οία, Ξεν. «Andronis Arcadia»

 2286071928

 www.andronisarcadia.com

Ιδιοκτήτης: Ξεν. «Andronis Arcadia Hotel»

Σεφ: Στέφανος Κολιμάδης

New Entry - Χρυσοί Σκούφοι Opson - Χρυσοί Σκούφοι

Στην κουζίνα του «Opson» ο Στέφανος Κολιμάδης επιχειρεί μια ελεύθερη σύγχρονη μετάφραση γεύσεων από την αρχαία Ελλάδα, στηριγμένη στις πρώτες ύλες και τις διατροφικές συνήθειες εκείνης της εποχής, τόσο από τον ελλαδικό χώρο όσο και από τις αποικίες, σε συνεργασία με την αρχαιολόγο Jerolyn Morrison.

Χάρτης εστιατορίου