ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Μαρίνα

Βραβείο Top Notch

Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα

 Μακεδονία - Ν. Χαλκιδικής - Ποτίδαια,

 23730/41570

 www.marina-fish.gr/

Ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Κανακάρης

Σεφ: Θόδωρος Γκαβέζος

Μαρίνα - Χρυσοί Σκούφοι

Χάρτης εστιατορίου