ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Baos

Βραβείο Top Notch

Σύγχρονη κουζίνα

 Κυκλάδες - Μύκονος - Χώρα, Ξεν. «Myconian Korali»

 22890 22107

 www.myconiankorali.gr/taste/baos-fine-dining

Ιδιοκτήτης: Ξεν. «Myconian Korali»

Σεφ: Παναγιώτης Τσουκάτος

Baos - Χρυσοί Σκούφοι

Χάρτης εστιατορίου