ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Χρυσοί Σκούφοι 2024

Κλίμακα βαθμολογίας Χρυσών Σκούφων

18,5/20, 19/20, 19,5/20, 20/20:
16,5/20, 17/20, 17,5/20, 18/20:
15/20, 15,5/20, 16/20:
14,75/20, 14,99/20: Βραβείο Top Notch


One To Watch 2023

Chef Patissier 2023

Top Notch 2023

Χρυσοί Σκούφοι 2024 ανά την Ελλάδα