ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Χρυσοί Σκούφοι 2022

Κλίμακα βαθμολογίας Χρυσών Σκούφων

18,5/20, 19/20, 19,5/20, 20/20:
16,5/20, 17/20, 17,5/20, 18/20:
15/20, 15,5/20, 16/20:
14,50/20, 14,99/20: Βραβείο Top Notch


One To Watch 2022

Chef Patissier 2022

Top Notch 2022

Χρυσοί Σκούφοι 2022 ανά την Ελλάδα