ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Χρυσοί Σκούφοι 2023

Κλίμακα βαθμολογίας Χρυσών Σκούφων

18,5/20, 19/20, 19,5/20, 20/20:
16,5/20, 17/20, 17,5/20, 18/20:
15/20, 15,5/20, 16/20:
14,50/20, 14,99/20: Βραβείο Top Notch

One To Watch 2023

Chef Patissier 2023

Χρυσοί Σκούφοι 2023 ανά την Ελλάδα