ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Treehouse

16 / 20

Σύγχρονη κουζίνα

 Μακεδονία - Ν. Χαλκιδικής - Βουρβουρού, Ξεν. «Ekies All Senses Resort»

 23750/91000

 ekies.gr/

Ιδιοκτήτης: Ξεν. «Ekies All Senses Resort»

Σεφ: Δημήτρης Παμπόρης

Treehouse - Χρυσοί Σκούφοι

Χάρτης εστιατορίου