ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Tomata

15 / 20

Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα

 Μακεδονία - Ν. Χαλκιδικής - Σάνη, Ξεν. «Sani Marina»

 23740/99465

 www.sani-resort.com/el_GR/sani-marina/dining-and-bars/item/tomata

Ιδιοκτήτης: Ξεν. «Sani Marina», Sani Resort

Σεφ: Χρύσανθος Καραμολέγκος

Tomata - Χρυσοί Σκούφοι

Χάρτης εστιατορίου