ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Μαραθιά

Βραβείο Top Notch

Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα

 Κυκλάδες - Τήνος - Χώρα, Άγ. Φωκάς

 22830/23249

 www.marathiatinos.gr/

Ιδιοκτήτης: Μαρίνος Σουράνης

Σεφ: Μιχάλης Μάρθας

Μαραθιά - Χρυσοί Σκούφοι

Χάρτης εστιατορίου