ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Η Μαριγούλα

14 / 20

Μοντέρνα ελληνική κουζίνα

 Μακεδονία - Ν. Χαλκιδικής - Πολύγυρος,

 23710/23171

 www.marigoula.gr

Ιδιοκτήτης: Σοφοκλής Γιαγτζόγλου

Σεφ: Ιωακείμ Καρπέτης , Ιωακείμ Βορδός , Κυριάκος Τεμίρογλου

Η Μαριγούλα - Χρυσοί Σκούφοι

Χάρτης εστιατορίου